1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในขบวนแห่ประกอบไปด้วยขบวนรถสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ขบวนแห่เทพีสงกรานต์ ขบวนการแสดงจากนักเรียน และขบวนแห่ประกวดจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 28 ชุมชน ที่ได้นำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมถึงการแสดงฟ้อนรำโดยเยาวชนในชุมชน โดยตลอดเส้นทางของขบวนแห่ได้มีประชาชนชาวเมืองวารินมาร่วมชมและให้กำลังใจขบวนแห่กันเป็นจำนวนมาก

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting