1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัลอุบล ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนหารือกับ ผู้แทนเซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana) และเซ็นทรัลอุบลราชธานี ถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ และได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนหาดสวนสุขตรวจดูสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบอุทกภัยในอนาคตต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting