1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาแผนงานโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล , นายธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล , นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และนายนิติพันธุ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาแผนงานโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting