1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ฝึกซ้อมใหญ่ โดยจะเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2566 ระดับประเทศ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน  ได้ร่วมชมและเป็นกำลังใจ การฝึกซ้อมใหญ่ โดยจะเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2566 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัทเอ็นพีซี เซฟตี้ แอนส์ เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting