1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ในการศึกษาดูงานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการจัดการสาธารณภัย


วันที่ 2 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00 น  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ซึ่งได้เดินทางศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการชจัดการสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ อปพร.อบต.ปรือใหญ่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting