1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนกุล รองนายกเทศมนตรี, นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ และการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดงสวางวิทยายน

ภาพโดย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  ข่าวสารสถานศึกษา

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting