1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการดำเนินงานบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี , นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี , นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล , นายธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล , นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล , นายนิติพันธุ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และคณะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการดำเนินงานบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลเมืองวารินชำราบ สำหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองช่างสุขาภิบาล

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting