1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชุมชนดอนงิ้ว นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกับนายกัณตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ร่วมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสี โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กิจกรรม”บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน”

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  หมู่บ้านยั่งยืน
Secured by Siteground Web Hosting