1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มาศึกษาดูงานด้านการกำกับติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการของเทศบาลเมือง วารินชำราบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาการกำกับติดตามและประเมินผล โครงการ โดยมีนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีกล่าวให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากน.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting