1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำรินชำราบมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 เนื่องในวันครูแห่งชาติ


วันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมประวาริน สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานีเขต 4 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลาการทางการศึกษา ที่ได้มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการการสอนจนนักเรียนประสบความสำเร็จในเขต พื้นที่อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในการนี้ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหาร สถานศึกษาดีเด่นและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2556 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบในการมอบเกียรติบัตร


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  ข่าวสารสถานศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting