1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจจุดสูบน้ำบริเวณวัดเสนาวงค์ และตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วย ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจจุดสูบนน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณวัดเสนาวงค์ และตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล, จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , นางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และนางสาวปาริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบ ซึ่งทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งพร้อมทั้งจัดเตรียมเต๊นท์และเครื่องอุปโภค บริโภค รองรับผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพขึ้นมาอาศัยชั่วคราว และเตรียมรับสถานการณ์หากเกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชน ซึ่งหากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 045 321523 และ 045 321999 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting