1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบหญ้าอาหารพระราชทาน แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย


วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายอภิวุฒิ ภะวัง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และ น.ส. จุฑารัตน์ กะนะหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน มามอบแก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting