1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากยูนิเชฟ และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบล มาประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อดูแลเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มนักศึกษา เสนอแนวคิดในการพัฒนาและดูแลเด็กนักเรียนเยาวชนที่ประสบอุทกภัยในประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม ณ ห้องรับรองคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting