1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายจีระชัย  ไกรกังวาร  นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายณรงชัย  ประสิทธิภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และน.ส.วิชญา  อาจริยอาจอง หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้ให้การต้อนรับนายพัฒน์พงษ์  พงษ์นิกร อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ภาค 3 จ.นครราชสีมา และนายสุกรี  เกษอมรวัฒนา อัยการจังหวัด(สคช.) อุบลราชธานี ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและกฏหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำ ราบ ในการนี้ทางท่านอัยการยังได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลในการให้ ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนด้วย


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting