1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมด้วย นายนายวิเชียร ศุภลักษณ์ รองประธานสภาเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ โดยมี  นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โครงการ"ถนนสายวัฒนธรรม"  เป็นโครงการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชนและราชการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสงฆ์กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีกับประชาชนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting