1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ระดับประเทศ ประเภทประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ระดับประเทศ ประเภทประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting