1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟไหม้ป่าหญ้าข้างทางภายในชุมชนดอนงิ้ว


วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 13.50 น. ศูนย์วิทยุนางฟ้า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้าข้างทางภายในชุมชนดอนงิ้ว จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่มีการลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชน และด้จัดชุดเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ คอยเฝ้าระวังสถานการณ์

ด้วยในช่วงนี้มีสภาพอากาศแห้งประกอบกับมีลมแรง การเผาขยะ เผาเศษใบไม้กิ่งไม้ อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ งด! กิจกรรมการเผาทุกกรณี และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟภายในบ้าน ถ้าพบว่าชำรุดให้รีบซ่อมแซมในทันที หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ สามารถแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4532 1523, 0 4532 1999 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชม.

ตรวจสอบจุดติดตั้งหัวดับเพลิงและถังดับเพลิงภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยได้ทาง
- จุดติดตั้งหัวดับเพลิง bit.ly/3D2WQF3
- จุดติดตั้งถังดับเพลิง bit.ly/3WiJTxK

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting