1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หลักสูตรโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ 2557

หลักสูตร “Office 2007 ขั้นสูง สำหรับงานสำนักงาน”
ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 รวมจำนวน 2 วัน
ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557

โปรแกรม MS Office Word 2007
1. การทำงานกับเท็กซ์บ็อกซ์ (Text Box)
- เชื่อมหลายๆ เท็กซ์บ็อกซ์/ยกเลิกการเชื่อม เท็กซ์บ็อกซ์
2. การสร้างรายงานและการอ้างอิง
- การใส่เชิงอรรถและการอ้างอิงท้ายเรื่อง
- การสร้างที่คั่นหน้า (Bookmark)
- การอ้างอิงโยง (Cross Reference)
- การทำดัชนี (ทำเครื่องหมายรายการ แก้ไข จัดรูปแบบ ลบ)
3. การใช้งานส่วนประกอบด่วน (Quick Parts)
- สร้างส่วนประกอบด่วนเอง
- เรียกใช้ส่วนประกอบด่วน/ เลือกตำแหน่งที่จะแทรกและแก้ไข - ลบส่วนประกอบด่วน
4. การทำงานร่วมกัน
- เชื่อมโยงหรือฝังแผ่นงาน Excel
- เชื่อมโยงหรือฝังภาพนิ่ง PowerPoint
- ฝังไฟล์ลงในเอกสาร
5. การทำงานกับเขตข้อมูล (Fields) และการใช้เครื่องมือฟอร์ม (Form)
- การสร้างฟอร์มการกรอกข้อมูล
- ปรับแต่งคุณสมบัติให้กับฟิลด์ในฟอร์ม
- กำหนดคุณสมบัติฟิลด์
- การแทรกฟิลด์รูปภาพ /แทรกฟิลด์ Gallery แบบเอกสารสำเร็จรูป
6. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเอกสาร/เปรียบเทียบเอกสาร
- เปิด/ปิด เครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
- การยอมรับ และไม่ยอมรับ หากเอกสารถูกเปลี่ยนแปลง
7. กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสารโปรแกรม MS Office Word 2007
1. ทบทวนวิธีการสร้างงาน Presentation และการจัดการกับหน้า Slide
2. ทบทวนการใส่ Transition การเคลื่อนไหวเมื่อเลื่อนเปลี่ยนหน้า และ Animation การเคลื่อนไหว Effects และ Object ต่างๆ
3. ตกแต่ง Slide ด้วยการวาดภาพกราฟฟิก
- วาดภาพกราฟฟิกสำเร็จรูปด้วยคำสั่ง AutoShape
- ปรับแต่ง พร้อม Effects ให้กับ รูปวาด
4. ตกแต่งสไลด์ด้วยข้อความกราฟฟิก Word Art
- สร้างข้อความกราฟฟิก, ปรับแต่ง และเลือกใช้ Styles
- สร้างข้อความกราฟฟิกในรูปแบบของแผงผังองค์กร Organize Chart
5. เปรียบเทียบข้อมูลที่นำเสนอด้วยกราฟ Chart
- ขั้นตอนการสร้างกราฟ เพื่อการเปรียบเทียบ
- คัดลอกข้อมูล Data จากแหล่งอื่น เช่น Excel นำมาสร้างกราฟ
- คัดลอก Chart แบบเชื่อมโยง จากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น Excel หรือ Word แล้ว Paste Special หรือ Paste Hyperlink
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกราฟ และแก้ไขข้อมูลในกราฟ
- จัดรูปแบบ Styles และ Layout พร้อมตกแต่งกราฟ ให้ตรงกับความต้องการ
6. เพิ่มไฟล์มัลติมีเดีย Multimedia
- แทรกไฟล์ เสียง Sound และไฟล์ ภาพเคลื่อนไหว Movie , GIF Animation , Flash Movie
- วิธีการควบคุมการนำเสนอไฟล์มัลติมีเดีย
7. สร้างอัมบั้มรูปภาพ Photo Album เพื่อนำเสนอ
8. การจัดเตรียมงานนำเสนออย่างสมบูรณ์แบบ
- สร้างชุดงานนำเสนอเฉพาะกลุ่ม Custom Slide Show
- สร้างปุ่ม เพื่อใช้คลิกเลื่อนเปลี่ยนหน้า Action Button และสร้างปุ่ม Hyperlink ลิงค์เปิดไฟล์ หรือ Web Site
9. สร้าง และแก้ไข Slide Master
10. สร้าง และแก้ไข Template
11. รวบรวมเทคนิคดีๆ ในการสร้างพรีเซนเทชั่นอย่างมืออาชีพ


หลักสูตร “การจัดการรูปภาพด้วย Adobe Photoshop”
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รวมจำนวน 2 วัน
ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

โปรแกรม Adobe Photoshop CS2
1. การเริ่มต้นใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
- ทฤษฎีสีในงานดิจิตอลและจิตวิทยาของสี
- ทำความรู้จักโปรแกรมและองค์ประกอบ
- ประเภทของไฟล์รูป และการเลือกใช้ไฟล์สำหรับรูป
- การทำงานของเครื่องมือ (Tool box) และ Menu Bar
- การทำงานในกลุ่มเครื่องมือ
2. รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในโปรแกรม Photoshop
- การทำงานของ Layer และการซ้อนภาพ
- การปรับขนาดด้วย image size
- การวาดภาพด้วย Brush Tools
- การสร้างภาพด้วย Path
3. การตกแต่งภาพ สตูดิโอภาพถ่ายและการแก้ไขภาพ
- การทำสำเนาภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp
- การใช้เครื่องมือ Blur, Sharpen และ Smudge
- การใช้เครื่องมือ Dodge และ Burn
4. เทคนิคเบื้องต้นในการปรับสีภาพ
- การใช้เครื่องมือ Sponge
- การใช้เครื่องมือ Clone Stamp ลบภาพ
- การตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Healing Brush

โปรแกรม Adobe Photoshop CS2
1. การทำภาพให้มีมิติและสีสัน
- รู้จัก Blending Mode และ Opacity
- การรู้จักโหมดสี Color Mode
- การเติมสีให้วัตถุ Fill Color
- การเติมสีไล่แบบไล่โทน Gradient Mesh
- การกำหนดความโปร่งใสของสีด้วย Palette Transparency
2. การสร้างตัวอักษร
- การสร้างตัวอักษรด้วยกลุ่มเครื่องมือ Type
- การปรับแต่ง Font ตัวอักษร
- การแปลงตัวอักษรให้เป็น Path
3. การใส่ลูกเล่น (Effect)
- การปรับแต่งภาพด้วย Filter และ Effect
- การสร้างภาพมุมกว้าง (Panorma)
- เทคนิคการตกแต่งภาพบุคคล
4. การปรับแต่งสีและแสงเงาของรูปภาพและการใส่เอฟเฟ็คต์
- การปรับสีภาพด้วยคำสั่ง Adjustment
- การปรับการกระจายตัวของแสงเงา Levels
- การปรับแสงเงาและความต่างระหว่างส่วนมืดและส่วนสว่าง Brightness/Contrast
- การปรับสีและแสงเงาของภาพด้วย Hue, Saturation และ Lightness
- การปรับลดความอิ่มตัวของสีให้เหลือเพียงเฉดสีเทา Desaturate
- การรับภาพโดยแทนที่การไล่น้ำหนักสีในภาพ Gradient Map


  กองวิชาการและแผนงาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting