1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาชุมชนหนองบก นายอภิวุฒิ ภะวัง นายสัตวแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ เพชรน้ำทอง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอสม.ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีประชาชนจากชุมชนใกล้เคียงได้นำสุนัขและสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับการฉีด วัคซีนกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting