1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 2

วันที่ 9 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้แก่

ขบวนที่ 6 ขบวนแห่ชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง ชุมชนดีงาม ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนคูยาง

ขบวนที่ 7 ขบวนแห่ชุมชนบ้านหาดสวนยา ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนสุข 1 ชุมชนท่ากอไผ่

ขบวนที่ 8 ขบวนแห่ชุมชนกุดปลาขาว ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนลับแล

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting