1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้ารดน้ำและขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบได้นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้ารดน้ำและขอพรคณะผู้บริหารนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี, นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานเทศบาล ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวอำนวยอวยพรให้แก่พนักงานเทศบาลและคณะครูได้มีสุขภาพแข็งแรง รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์

Download ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/.../1xZd0rMls8v2jl50gjdHXXKJKKF...
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting