1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายนายวิเชียร ศุภลักษณ์ รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ โดยมี  นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โครงการ"ถนนสายวัฒนธรรม"  เป็นโครงการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชนและราชการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสงฆ์กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีกับประชาชนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting