1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ น. นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายวิเชียร ศุภลักษณ์ รองประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตาภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567  โดยมีนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี ณ วัดแสนสำราญ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในการสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting