1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการการประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับคำร้องเรื่องขอความช่วยเหลือจากประชาชน กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา ทำให้ บ้านเรือนและทรัพย์สินประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับความเสียหาย จำนวน 60 ครัวเรือน เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามระเบียบฯ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting