1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นโยบายสนับสนุนสอนว่ายน้ำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ หลักสูตรและวิธีการสอนว่ายน้ำที่ถูกต้อง

นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เล็งเห็นความสำคัญของการสอนว่ายน้ำให้นักเรียน โดยมีนโยบายสนับสนุนสอนว่ายน้ำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เน้นทักษะเอาชีวิตรอด ลดอุบัติเหตุจมน้ำ

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ สระว่ายน้ำประชาพัฒนาอนุสรณ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ำ เกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการสอนว่ายน้ำที่ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์การสอนและสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนสามารถว่ายน้ำเป็น เน้นทักษะการเอาชีวิตรอด ลดอุบัติเหตุจมน้ำ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามฉุกเฉิน ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อและระบบประสาทสัมผัส สุขภาพแข็งแรงปลอดภัย
  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting