1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ร่วมพิธีเชิญต้นเทียนอำเภอวารินชำราบขึ้นประดิษฐานบนรถเทียน และเทเทียนหล่อยอดต้นเทียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น ณ วัดผาสุการาม นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางหนูพิณ โพธิสาขา สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมพิธีเชิญต้นเทียนอำเภอวารินชำราบขึ้นประดิษฐานบนรถเทียน และเทเทียนหล่อยอดต้นเทียน โดยมีนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี และยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ,พี่น้องชาววารินชำราบ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังมีการฟ้อนรำ โดยช่างฟ้อนอำเภอวารินชำราบ  ทั้งนี้วัดผาสุการามได้เป็นตัวแทนของชาววารินชำราบ เข้าร่วมการประกวดต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ ในนามของอำเภอวารินชำราบ ส่งเข้าร่วมงานประเพณี แห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2567

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting