1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ครั้งที 32 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "เมืองแปะเกมส์"

วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 3 โรงเรียนได้เข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในโอกาสที่จะได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เมืองแปะเกมส์”ระหว่างวันที่ 20 –30 ตุลาคม 2557 ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ พร้อมกันนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรียังได้มอบเบี้ยเลี้ยง พร้อมด้วยขนมจากสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ซึ่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที 32 รอบสุดท้ายต่อไป

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting