1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

จ.อุบลราชธานีร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมอบความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานมอบความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขให้กับชาวอุบลราชธานี" ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนต้อง ดำเนินการร่วมกันโดยต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า นำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อันเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากพล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ ผบ.มทบ.22 ในฐานะผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอุบลราชธานี เปิดประธานในพิธีเปิดงานมอบความสุขฯ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมเป็นเกียรติ สำหรับกิจกรรมภายในงานมอบความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ประกอบไปด้วยการออกบูทจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงจากน้องๆนักเรียน ทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และศิลปินดาราชาวจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ นพดล ดวงพร, เฉลิมพล มาลาคำ เป็นต้น

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting