1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อัยการจังหวัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ (สคช.) จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และน.ส.วิชญา อาจริยอาจอง หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้ให้การต้อนรับ นางไพพิศ จันทร์สอน อัยการจังหวัด พร้อมด้วย นางพจนาถ ฤทธิแผลง รองอัยการจังหวัด และนางอรุณรัตน์ บุตรี นิติกรปฏิบัติการ จากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือ ทางกฏหมายแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายประชาชน ต่อไป


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting