1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษาจัดการประชุมเตรียมงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558 โดยได้เชิญผู้แทนและกรรมการชุมชนจากชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมหารือ ซึ่งมีนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม สำหรับกิจกรรมของประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558 นั้น ในช่วงเย็นของวันที่ 12 เมษายน 2558 จะเป็นการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ หอประชุมประชาวาริน  และวันที่ 13 เมษายน 2558 จะมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการประกวดขบวนแห่จากชุมชนต่างๆ

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting