1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บรรยากาศการประกวดเทพีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบประจำปี ๒๕๕๘


วันที่ 12 เมษายน 2558 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีชุมชนในเชตเทศบาลทั้ง 28 ชุมชน รวมถึงหน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมส่งสาวงามเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 35 คนด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งเทพีสงกรานต์ รองอันดับ 1 รอบอันดับ 2  และนางงามขวัญใจชาววาริน จะต้องเข้าร่วมในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ในเช้าวันที่ 13 เมษายน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบมาเป็นประธานในพิธี และให้กำลังใจสาวงามทั้ง 35 คน นอกจากการประกวดสาวงามเทพีสงกรานต์แล้วภายในงานยังได้มีการแสดงจากนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่งด้วย ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประกวดเทพีสงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุก ปี เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในงานประเพณีสงกรานต์ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน

สำหรับผลการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2558 มีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศเทพีสงกรานต์ ได้แก่ หมายเลข 18 น.ส.เพียวฤดี พงษ์ประเสริฐ จากชุมชนห้าแยก


- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 24 น.ส.ชนิตา จันทรเนตร จากสนง.สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ


- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 8 น.ส.สุภาพร ทองสร้อย จากร้านช้องนางดีไซน์


- และรางวัลขวัญใจชาววาริน ได้แก่ หมายเลข 32 น.ส.อรยา จูมแก้ว จากชุมชนคูยาง


..........................................................

ชมภาพผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ 2558 ทั้ง 35 สาวงาม


  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting