1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บรรยากาศขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558

วันที่ 13 เมษายน 2558  เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในขบวนแห่ประกอบไปด้วยรถสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  ขบวนแห่เทพีสงกรานต์ ปิดท้ายด้วยขบวนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 28 ชุมชน ที่ได้นำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมถึงการแสดงฟ้อนรำโดยเยาวชนใน ชุมชน ซึ่งทางเทศบาลก็ได้มีการประกวดขบวนแห่ของแต่ละชุมชนด้วย  โดยตลอดเส้นทางของขบวนแห่ก็ได้มีประชาชนชาววารินได้ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งก็เป็นการสร้างความชุ่มฉ่ำและคลายร้อนให้กับขบวนแห่


สำหรับขบวนแห่ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่

างวัลชนะเลิศ = ขบวนแห่จากชุมชนวัดวารินฯ-ห้าแยก-ชลประทาน-แสนสำราญ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = ขบวนแห่จากชุมชนกุดปลาขาว-ดอนงิ้ว-ลับแล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = ขบวนจากชุมชนท่าบั้งมั่ง-ดีงาม-เกตุแก้ว-คูยางงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting