1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษาจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในมหกรรมการจัดการ ศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 ที่จ.ชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2558 นี้ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในทักษะด้านต่างๆ ดังนี้
- การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- การวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- การคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting