1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนท่าบ้งมั่ง

คณะกรรมการชุมชนท่าบ้งมั่ง

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายมนตรี พรมพานิชย์
ประธานกรรมการชุมชน
086-8676515176 ถ.ประชาสันติ


นางบุญทัน เพ็งธรรม
รองประธานกรรมการชุมชน
085-0166609
140 ถ.ประชาสันติ

นายสมบูรณ์ แก้วเสนา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
085-0235756
192 ถ.ประชาสันติ


-
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
-

-


นายแสวง สีดาสาร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
086-2581047

132/4

ถ.ประชาสันติ

น.ส.เวียงทอง นครพล
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
086-8710180

180/2

ถ.ประชาสันติ

นายบุญมา บุญอาด
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
085-0254165

25 ถ.แก้วเสนา

นายสุบิน นะที

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

74 ถ.ประชาสันติ

นางโกสีย์ สีคำแท้

กรรมการเลขานุการชุมชน
045-325086
115 ถ.ประชาสันติ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันออก ติดกับเขตอบต.บุ่งไหม

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนดีงาม

ประชากร

ชาย 382 คน

หญิง 370 คน

รวม 752 คน

จำนวนครัวเรือน

189 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting