1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ส่งตัวแทนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการปีการศึกษา 2559 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24


วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมส่งตัวแทนคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 และการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2559 โดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้เป้นตัวแทนคณะผู้บริหารมอบเบี้ยเลี้ยงให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้า ร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ของตนให้เต็ม ความสามารถ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศต่อไป

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting