1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560


วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  14 มกราคม 2560 ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ ซึ่งวาระในการประชุมนั้น เป็นการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะ และวัฒนธรรม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting