1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง


วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมงานวันเด้ฏแห่งชาติ ประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"  เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ เสริมสร้างทักษะ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานมากมาย ทั้งซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัลจากกองงานต่างๆของเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง และหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมมอบความสุขและความสนุกให้แก่เด็กๆได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวารินชำราบ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จิตอาสาจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รวมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันเดาะวอลเลย์บอล, ฟุตซอล, ตะกร้อ การประกวดเล่านิทาน และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์

นอกจากนี้ยังได้มี พิธีมอบเกียรติบัตร"เด็กดีศรีวารินฯ" ให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีจากโรงเรียนในเขตอำเภอวารินชำราบ และการมอบใบประกาศแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งทางวิชาการ และการกีฬาในด้านโดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting