1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ท้องถิ่นจ.อุบล และสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ


วันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นายสมศักดิ์ พนากิจวสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแสงมณี มีน้อย ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมสนทนาปัญหา อุปสรรคตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ในการดำเนินการจัดสอบดังกล่าว

ภาพ/ข่าว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ


  ข่าวสารสถานศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting