1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10

    

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้การนำของนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้ส่งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียมนครภูเก็ต  ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Smart Learning” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการประกวดแข่งขันความสามารถหลายประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการประชุมทางวิชาการระดมสมอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป

     ซึ่งผลปรากฏว่าตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ในฐานะตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถคว้ารางวัลมาได้จำนวน 2 รายการ ได้แก่
- รางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
- และรางวัลชมเชย จากการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข้อมูล-ภาพ / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  ข่าวสารสถานศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting