1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พนักงานเทศบาลและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เข้ารดน้ำและขอพรคณะผู้บริหารนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี, นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานเทศบาล ในการนี้นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวอำนวยอวยพรให้แก่พนักงานเทศบาลและคณะครูได้มีสุขภาพแข็งแรง รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting