1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดงานประชันโฉมสาวงามเทพีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบประจำปี 2562

วันที่ 12 เมษายน 2562 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมส่งสาวงามเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 28 คนด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งเทพีสงกรานต์ รองอันดับ 1 รอบอันดับ 2 และนางงามขวัญใจชาววาริน จะต้องเข้าร่วมในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ในเช้าวันที่ 13 เมษายน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการแสดงจากนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่งคอยสร้างความสนุกสนานแก่ประชาชนที่เข้ามาเชียร์ผู้เข้าประกวด ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประชันโฉมสาวงาม เทพีสงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในงานประเพณีสงกรานต์ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน สำหรับผลการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2562 มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศเทพีสงกรานต์ ได้แก่ หมายเลข 28 น.ส.กมลวรรณ สมสะอาด จากชุมชนอยู่เย็น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 14 น.ส.ณัฐริกา สร้อยนาค จากชุมชนคำน้ำแซบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 19 น.ส.ศศิธร ขสวขำะ จากชุมชนห้าแยก

รางวัลขวัญใจชาววาริน ได้แก่ หมายเลข 8 น.ส.ภัทชภรณ์ บุญนัตย์ จากชุมชนหาดสวนสุข 


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting