1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในขบวนแห่ประกอบไปด้วยขบวนรถสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ขบวนแห่เทพีสงกรานต์ ขบวนการแสดงจากนักเรียน และขบวนแห่ประกวดจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 28 ชุมชน ที่ได้นำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมถึงการแสดงฟ้อนรำโดยเยาวชนในชุมชน โดยตลอดเส้นทางของขบวนแห่ได้มีประชาชนชาวเมืองวารินมาร่วมชมและให้กำลังใจขบวนแห่กันเป็นจำนวนมาก สำหรับขบวนแห่ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ = ขบวนแห่จากชุมชนวัดวารินฯ-ชลประทาน-ห้าแยก-แสนสำราญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = ขบวนแห่จากชุมชนแหลมทอง–หนองบก-อยู่เย็น-คำน้ำแซบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = ขบวนจากชุมชนหาดสวนยา-หาดสวนสุข –ท่ากอไผ่-หาดสวนสุข 1

รางวัลชมเชย = ขบวนจากชุมชนดอนงิ้ว-บ้านลับแล –หนองกอก-บ้านสวนวารินฯ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting