1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น ณ หอประชุมศูนย์ OTOP CENTER นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ จิตอาสาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย โดยภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชมวีดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชมการแสดงดนตรี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting