1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สุดยอดคนเก่ง! นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือวารินชำราบ คว้ารางวัลการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ


จากที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27  ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้หัวข้อ Cultures for Learning : วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ ณ จังหวัดกาฬสินธ์ เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนคนเก่งของเทศบาล สามารถคว้ารางวัลได้หลายรายการ และเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นในระดับประเทศต่อไป ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ


Cr : FB โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, มิตรภาพ วารินชำราบ  ข่าวสารสถานศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting