1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายชาญชัย ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง เข้าพบนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เพื่อรับฟังโอวาทเนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนและคณะครูในการทำหน้าที่ของตนให้เต็มความรู้ ความสามารถ นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจกลับมาสู่โรงเรียน และพี่น้องชาวเทศบาลวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting