1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Secured by Siteground Web Hosting