1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 103 ปี


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายศราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษากรรมการสถานศึกษา และครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 103 ปี โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, นายทองสังข์ วิลามาศ สมาชิกสภาเทศบาล, นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล, นายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, นายชาญชัย ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติ  ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสถานศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรครู และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิช่าชาติ ภาพ/ข่าว


  ข่าวสารสถานศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting