1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเทนนิสเพื่อเด็กและเยาวชน

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเทนนิสเพื่อเด็กและเยาวชน ชมรมเทนนิสชาววารินชำราบจัดขึ้นโดยชมรมเทนนิสชาววารินชำราบ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษามาสนใจในการออกกำลังกาย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติด
  กองการศึกษา

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting