1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมรำบวงสรวงในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ มณฑลพิธีทุงศรีเมือง พนักงานเทศบาล และตัวแทนชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิเจ้าคำผง ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยในงานนอกจากจะมีพิธีบวงสรวงสักการะสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และพิธีวางขันหมากเบ็งแล้ว ยังมีการแสดงรำถวายมือ จากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 1 หมื่นคน เพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณของพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ หรือเจ้าคำผง ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองอุบลราชธานี รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting