1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แก้ไขและปรับปรุงประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ครั้งที่ 2
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567)
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อที่ดินบ่อขยะ เพิ่มเติม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ซึ่งหมดความจำเป็นในการใช้งาน
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.(ภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ)
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อที่ดินบ่อขยะเพิ่มเติม โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
19 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล 26 ซอย 5 ชุมชนหนองกอก
20 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง โครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 17 ชุมชนท่ากอไผ่
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566)
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566
25 เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล 26 ซอย 5 ชุมชนหนองกอก และจัดซื้อรถดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
26 เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ชุมชนชลประทาน
27 เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคนกรีต ชุมชนต้นแต้-ชุมชนสุขสำราญ และชุมชนหนองบก
28 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567
29 เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชื่อโครงการ เจ้าเหมาเอกชนทำความสะอาด
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566Secured by Siteground Web Hosting